2020>>

Recent werk

Atelier Onderwijs – Engagement – Publicaties

_______________________

Chinese Chickens I & II

Het veelvoud aan culturen in de wereld, de diversiteit in vormentaal en tegelijk de verwantschap in doelen en betekenissen is een onophoudelijke bron van inspiratie.

Atelier

Oude Boteringestraat, Groningen

____________________

Draken

Keltische romance – Kupka’s Cenotaaf

Portretten

Stefan – Roman – Sander

Tekeningen/grafiek/strips

Vladolf Putler

.

Plein air

Door Covid19 wordt de eigen achtertuin het reisdoel.

Cappadocië

Architectuur

Rottum

Een oud en onvoltooid project, “de beschrijving van de Vrijstaat Rottum” wordt weer opgepakt.

De Kolos van Rottum – De Orgelbaai

Veel ‘uitvindingen’ die 30 jaar geleden werden beschreven zijn inmiddels werkelijkheid geworden, van smartphone tot zelfsturende auto’s. En sociale kwesties als energiewinning en industriële stedenbouw zijn inmiddels urgent.

Verkeer in Rottum

_______________________

Onderwijs

classical ART college

Initieert een online kunstacademie met 4 cursussen van elk 25 lessen, waarin theorie wordt verweven met praktijkoefeningen, na elke 5 lessen aangevuld met een online reflectie. Dit project is inmiddels afgesloten.

Het aanbod was als volgt:

Compositie en expressie

Een overzicht van de compositorische basisprincipes, gevolgd door drie verschillende benaderingen: geometrisch, dynamisch en muzikaal. Gekoppeld aan verschillende benaderingen van expressie en gecombineerd met een leergang schildertechnieken.

Ruimtelijke illusie

Over de plastische suggestie van ruimte gevolgd door dieptewerking in respectievelijk optisch, atmosferisch en geometrisch perspectief, eindigend met diverse toepassingen. Samen met technieken in materialen van pastel tot olieverf.

De anatomische figuur

Hoe het menselijk lichaam is opgebouwd en de anatomie van het portret. Torso en de ledematen worden behandeld, evenals de verschillen tussen mannen en vrouwen en de geschiedenis van het schoonheidsideaal. Aangevuld met een cursus tekentechniek

De kunst van de wereld

Begint in de oude steentijd. Behandelt dan de opkomst van hoogculturen in Eurazië en de klassieke cultuur in Europa. Vervolgt met de kunst en cultuur van de rest van de wereld.

.

Engagement

Een koepelorganisatie “Classical Art Center”, coördineert de activiteiten van de aangesloten organisaties: De Klassieke Salon, International League of Fine Art Schools – ILFAS, e.a.

Voor het Classical Art Center, wordt een mondiale artistdatabase gebouwd met werken van duizenden ‘skillbased’ kunstenaars uit alle landen ter wereld.

www.artistdatabase.org

Internationale uitwisselingen

Na de restricties van Covid worden internationale contacten weer opgepakt.
Ter gelegenheid van het honderdste vriendschapsverdrag richt de provincie Shaanxi, China een speciaal museum in. ILFAS organiseert de bijdragen van Groningen en Drenthe.

En er volgen tentoonstellingen in Nigde, Turkije; Christchurch, Nieuw Zeeland; Tongeren, Belgie; Shanghai en Xi’an, China;

Chinese kunstenaars exposeren in Nederland

Kunstbeleid

De atelierpanden te Groningen zouden moeten worden herbestemd. Namens de BBK, in samenwerking met andere kunstenaarsbonden, wordt een lobby en allerlei vormen van overleg opgezet. Het leidt tot een voorstel tot een ‘bottom-up’ beleidsstructuur voor de beeldende kunsten: “Opzet Platformbeleid”
Als onderbouwing dient een nieuwe, nationale database met overzichten van kunstproductie, kunstpresentatie en kunsteducatie.

www.kunstdatabase.nl

.

Publicaties

.

Boek ‘De QuasiRealisten’ over de leden en hun werk van de gelijknamige kunstenaarsgroep

Beleidsstukken

Publicatie van meerdere beleidsbrieven, verhandelingen en opiniestukken voor en namens de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars Beroepsorganisatie van KunstenaarsKunstenbondPlatform Beeldende Kunst over ateliervoorzieningen en kunstbeleid

.

Link

www.artistdatabase.org

www.kunstdatabase.nl

www.classicalartcentre.com

www.classicalartcollege.com

.

PDF

Click here to open PDF: De QuasiRealisten

Click here to open PDF: Rottum Appendix I.

Click here to open PDF: 3 Bridges 2023

Click here to open PDF: Nigde Turkije, krant

Click here to open PDF: Platformbeleid beeldende kunst

Click here to open PDF: Vladolf Putler

Video

Forma Aktua.

Click here to open video: Hands across the Pacific:

https://www.artvrpro.com/exhibition/19110/detail?artvrpro_=ccbdg3a8bffg27dg94b3fcb49887c1b0&from=other