2020>>

West & Oost

Atelier Onderwijs – Engagement – Publicaties

________________________________________

East is East and West is West and once the twain shall meet…

Sint Joris in Cappadocië

Cultuur is de levensstijl van een samenleving, aldus de schrijver-socioloog P J Bouman.
En elke cultuur ter wereld is weer een ander en uniek mengsel van gewoonten, zienswijzen, tradities en zelfs emotioneel gedrag.

Kunst is de expressie van een samenleving, aldus T S Hageman.
En kunst toont niet alleen het gezicht, maar opent ook ziel en karakter van een cultuur.

____________________

.

.

_____________________

Atelier Oude Boteringestraat

De rijkdom aan culturen in de wereld biedt een overweldigende verscheidenheid in artistieke benadering, van analytisch tot mystiek, van magisch tot poëtisch, van realistisch tot fantastisch en tegelijk zijn er ook veel verwantschappen in doelen en betekenissen…

Draken

Draken komen zowel in het oosten als in het westen voor, zij het met heel verschillende karakters…

Keltische romance – Kupka’s Cenotaaf

In Europa zijn het meestal kwaadaardige reptielen die bij voorkeur jonge maagden verslinden, maar in China zijn het goedwillende, gelukbrengende wezens.

En draken kunnen allegorische functies hebben: als schatbewakers, symbolen voor eeuwigheid, dan wel van zinnelijkheid, heldenmoed, enzovoorts.

Chinese chickens

Chinese Chickens I & II

Een nevelige helling, het paviljoen op de top is Chinees. De dames zijn uit de vroege renaissance weggelopen, het ene instrument is Chinees, het andere heeft nooit bestaan, net zomin als de afgebeelde ‘kippen’.  

Portretten

Portretteert op verzoek van een museum in Veendam enkele fameuze ‘Veenkoloniale Vrouwen’: ‘de Addervrouw’ die ontwaakt met een liefkozende adder om zich heen gekronkeld en niet zeker weet of ze al wakker is en ‘de Heks van de Geeselberg’ of de Ku Klux Klan op klompen,

Stefan – Roman – Sander

En portretteert ook zijn beide zonen, Stefan de orientalist en Roman de regisseur, alsmede één van hun vrienden

Vladolf Putler

Putler had nooit de Ukraïne binnen mogen vallen…

Tijdens Covid19 gaat de reis naar de eigen achtertuin.

Cappadocië

Daarna worden bestemmingen uit het verleden herontdekt…

Er wordt een nieuw internationaal artistiek centrum in Rijswijk opgezet, voor uitwisselingen tussen Azië en Europa van tentoonstellingen, seminars, cursussen, lezingen, Artist in Residence etc.: West + East = WE.

Rottum

Een tientallen jaren oud en onvoltooid project, “De beschrijving van de Vrijstaat Rottum” wordt weer opgepakt. Er zaten immers aardige ideeën in…

De Kolos van Rottum – De Orgelbaai

Veel ‘uitvindingen’ die rond 1990 werden beschreven zijn inmiddels werkelijkheid geworden, van Artificial Intelligence tot zelfsturende auto’s. En kwesties als alternatieve energiewinning en industriële stedenbouw zijn inmiddels urgent geworden.

Verkeer in Rottum

Waar men in de huidige tijd nog lang niet aan toe is, was in Rottum allang praktijk: bijvoorbeeld investeringen in energiewinning op zee combineren met kweekvelden voor vis en wieren (zeebouw); afval – tot uitwerpselen aan toe – benutten als grondstoffen voor de industrie; de hitte van collectieve ovens, crematoria, etc. benutten voor stadsverwarming, kortom ‘inclusief ontwerpen’. Toegegeven, een paar nuttige uitvindingen als ‘inductieve supergeleiding’ voor transport en ‘fotonen-manipulatie’ voor holografische 3D-communicatie moeten nog gedaan worden, maar dat is slechts een kwestie van tijd.

______________________

.

.

________________________

classical ART college

Tijdens Covid19 werd een online kunstacademie opgezet met 4 cursussen van elk 25 lessen, waarin theorie was verweven met praktijkoefeningen.
Dit project is, net als Covid, inmiddels weer afgesloten. Het aanbod kwam hier op neer:

Compositie en expressie

Compositie is in feite ordening. Dat kan langs diverse wegen: de geometrische met richtingen en vlakken, de dynamische met bogen of slingers, of de muzikale met ritmen en kleuren. Dit hangt weer samen met verschillende vormen van expressie. Alles in combinatie met een leergang schildertechnieken, inclusief elementaire materiaalkennis.

Ruimtelijke illusie

Plastiek is het schijnbaar doen opbollen van vormen op het platte vlak door een ordening van ‘licht en schaduw’.  Perspectief is de suggestie van diepte door respectievelijk optisch, atmosferisch en geometrisch perspectief. Dit in allerlei uitvoeringen van pastel tot olieverf.

De anatomische figuur

In de anatomie voor kunstenaars dient het skelet als fundament, het spierstelsel en de vetlagen maken de uiterlijke vorm. Proportieleer en begrip van het bewegingsmechanisme zijn essentieel. En natuurlijk het anatomisch verschil tussen man en vrouw. Dit in samenhang met de geschiedenis van het schoonheidsideaal en vergezeld door een cursus tekentechniek.

De kunst van de wereld

Het kunsthistorisch overzicht combineert vorm met inhoud: wat is er in de afgelopen 40.000 jaar zoal gemaakt en waarom, met welke achtergronden?  Het begint in de oude steentijd. Dan volgen de hoogculturen in Eurazië. Rondt af met een globaal overzicht van de kunst in de rest van de wereld.

______________________________

.

.

_____________________________

Kunst als de expressie van de samenleving is niet alleen een uiting, maar tegelijk ook een ingang tot een andere cultuur. Wie zo’n cultuur wil doorgronden dient zich te verdiepen in literatuur, film, beeldende kunst, muziek, enzovoorts.

Door digitale mondialisering zijn alle culturen ter wereld dicht bij huis gekomen.
Dit is dan ook het decennium van internationalisatie.
Er zijn netwerken opgebouwd van Groningen tot Xi’an, van Los Angeles tot Makassar.

Een koepelorganisatie, de stichting “Classical Art Center” coördineert de activiteiten van de aangesloten organisaties: De Klassieke Salon (conferenties, tentoonstellingen); International League of Fine Art Schools – ILFAS (wereldwijde netwerken), en hun partners

En er is een mondiale artistdatabase gebouwd met werken van duizenden ‘skillbased’ kunstenaars uit alle landen ter wereld.

www.artistdatabase.org

Internationale uitwisselingen

Die internationalisatie leidt tot deelname aan tentoonstellingen in Turkije; Nieuw-Zeeland; Belgie; China; Japan. En tot diverse uitwisselingen vice versa.

Ter gelegenheid van het honderdste vriendschapsverdrag richt de Chinese provincie Shaanxi een speciaal museum in.  ILFAS regelt de inbreng van Groningen en Drenthe.

Chinese kunstenaars exposeren in Nederland en er volgen contacten met Japan, Taiwan en Sulawesi, Indonesië.

Ateliers

Woningcorporaties willen de atelierpanden in Groningen “herbestemmen” – en er is al een groot tekort.
Met de gezamenlijke kunstenaarsbonden, wordt een lobby en allerlei vormen van overleg opgezet. Vergezeld door artikelen, ingezonden stukken en manifesten. Er wordt een symposium over atelierbeleid gehouden. En het gemeentebestuur lijkt niet ongevoelig te zijn voor argumenten.

Kunstbeleid

Er wordt een ‘bottom-up’ beleid voor de beeldende kunsten beschreven: “Opzet Platformbeleid”
En een nieuwe, nationale database ontworpen met overzichten van kunstproductie, kunstpresentatie en kunsteducatie.

www.kunstdatabase.nl

____________________________________

.

.

__________________________________

In 2022 beweegt de kunstenaarsgroep ‘De QuasiRealisten’ zich alweer ‘10 jaar langs de randen van de werkelijkheid’. Er wordt een boek uitgebracht over de leden en hun irreële werken.

Beleidstukken

Er worden van tal van beleidsbrieven, verhandelingen en opiniestukken gepubliceerd voor en namens de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars Beroepsorganisatie van KunstenaarsKunstenbondPlatform Beeldende Kunst over ateliervoorzieningen en kunstbeleid.

.

www.artistdatabase.org

www.kunstdatabase.nl

www.classicalartcentre.com

www.classicalartcollege.com

.

Click here to open PDF: De QuasiRealisten

Click here to open PDF: Rottum Appendix I.

Click here to open PDF: 3 Bridges 2023

Click here to open PDF: Nigde Turkije, krant

Click here to open PDF: Platformbeleid beeldende kunst

Click here to open PDF: Vladolf Putler

Forma Aktua.

Click here to open video: Hands across the Pacific:

https://www.artvrpro.com/exhibition/19110/detail?artvrpro_=ccbdg3a8bffg27dg94b3fcb49887c1b0&from=other