1990-00

Rococo & Romantiek

Atelier – Onderwijs – Engagement – Publicaties

_________________________________________

Het denkbeeld van de werkelijkheid

“Als een ware onderzoeker van het leven is Hageman geïntrigeerd door de wetmatigheden van de natuur, ontcijfert en verbeeldt hij deze in zijn werk tot in de kleinste details en toont aan dat deze patronen universele waarden hebben.”
(Liesbeth Grotenhuis, kunsthistorica)

De Denkbeeldige Stad Praag

1992-’93

AVU, Praag

Organiseert in 1992 een uitwisseling tussen de Academie Minerva in Groningen en de Akademie Vitvarnich Umeni (AVU) in Praag.
Verblijft een semester als gastprofessor in Praag; een Tsjechische docent – Marius Kotrba – neemt de lessen in Groningen over.

_________________________________

.

.

________________________________

Atelier Oude Boteringestraat

In 1989 viel de Berlijnse muur en kort erna stortte de Sovjet Unie in stukken en brokken uiteen.
Tsjecho-Slowakije was opeens onafhankelijk, vrij en gretig naar West-Europa. Tegelijk was de sfeer in de hoofdstad Praag gespannen, hoopvol en onzeker tegelijk, de stad zinderde, niemand wist wat de toekomst zou brengen, ieder zocht naar een eigen weg.

Façades

Praag is een staalkaart van bouwstijlen, van Middeleeuws, via Barok en Jugendstil naar Vroeg-Modern.

En de overdaad wordt niet geschuwd. Integendeel Praag etaleert louter rijkdom en allure.

Portico’s

Inspirerend in Praag was de architectuur van de Rococo (of Hoogbarok): de ontkenning van de zwaartekracht door ornamentele constructies als kronkelende zuilen, zwierige draagbalken en zwevende koepels.s.

Taferelen

En vooral het grenzenloze van de barokke verbeelding

Prager Zoo

De oude liefde voor Azië en de nieuwe liefde voor Rococo bleken wonderwel op elkaar aan te sluiten.

Huizen met namen

Gebouwen stonden er als versteende mythen

Hekwerken

Zeker in de serie ‘Hekwerken’ ontstonden overgangen van ‘Aziatische’ dan wel ‘Moderne’- twee-dimensionale ‘autonomie’ met een klassieke illusie van ruimte.

Natuurlijke Historiën

Deze werkwijze wordt later vertaald in een serie ‘Natuurlijke Historiën’

Waaronder een serie ‘Gezichten’

Een serie ‘Nevelvlekken’

En een serie ‘Blazoenen’

‘Der Zauberflöte Zweiter Teil’

‘Der Zauberflöte Zweiter Teil’; is een graphic novel naar een onvoltooid libretto van J.W. von Goethe.
Goethe bewonderde Mozart, maar meende het libretto van de opera Die Zauberflöte door Schickaneder aanzienlijk te kunnen overtreffen.
Maar ergens halverwege gaf hij het op en ging verder met zijn opus magnum: Faust


O Göttin! Die du, in den Grüften
Verschlossen, mit der selber wohnest,
Bald in dem höchsten Himmelslüften,
Zum Trutz der stolzen Lichter, thronest…

In 1991 bewerkte de musicus Herman Jeurissen het torso en voorzag het alsnog van passende instrumentale muziek van Mozart. De strip ondersteunde de uitvoering van het gelijknamig muziekstuk door het ensemble Ideomeneo tijdens het festival voor oude muziek in Utrecht.

Parnas

Geinspireerd door een machtstrijd binnen de top van de Rijkshogeschool – die over de rug van de Academie Minerva wordt uitgevochten – ontstaan de strips ‘De Slag om de Mont Parnas’ en ‘De Rattenkoningen.’

Etsen

Etsen Missiemuseum ‘Steyl’

Een werkverblijf in het Centrum voor Grafiek ‘Frans Masereel’, Kasterlee, België wordt de start van een reeks naar het leven getekende etsen, eerst het Missiemuseum in Steyl, dan in diverse natuurmusea.

Skelettenboek

.

De Karelsbrug in Praag is al een onderwerp op zich

Het verblijf in Praag wordt aangevuld met een tournee langs Krakau (Polen), Lvov (Ukraine), Eger en Budapest (Hongarije) en Bratislava (Slowakije).

Dan volgen reizen naar Italië en Griekenland

Naar Spanje

Naar Frankrijk

Naar Tenerife

Huisstijl voor de stichting Circuit, Kunst in kerken

Rottum

In de vroege jaren ’90 wordt het tweede deel van ‘de beschrijving van de Vrijstaat Rottum’ geschreven en getekend. Daarin wordt naast stedenbouw en architectuur ook een alternatieve samenleving beschreven:

De Vrijstaat is georganiseerd als een bedrijf, alle inwoners zijn vanaf de geboorte aandeelhouder (Actionaris) en in staatsdienst. De aandeelhouders kiezen periodiek een Raad van Toezicht die de directie controleert, benoemd en ontslaat. Zelfstandig ondernemerschap is mogelijk door het ‘Basisinkomen’ weer terug te storten in de centrale kas (uitkoop), dit overigens zonder verlies van rechten als aandeelhouder.

Eiland ’t Rif en het 13 Stenenplein

Economisch berust het bedrijf Rottum op enkele monopolies. Het belangrijkste is het grondbezit: alle grond is eigendom van de gemeenschap. Opbrengsten uit pacht en verhuur vervangen de belastingen. Daarnaast is er een monopolie op energiewinning (vooral uit het getij, als de meest regelmatige natuurkracht) en op afvalverwerking (het afval van de een is de grondstof voor de ander).

Het eiland Gog en de Woonbergen

De tientallen Vrijstaten in Noordwest Europa zijn verenigd in een moedermaatschappij: de Hanzebond. Deze behartigt overkoepelende taken als defensie, immigratie, de ontginning van ‘Gestoord Gebied’. Haar monopolies zijn alle middelen die geest en lichaam beïnvloeden (van farmacie tot drugs), en speciale vrijplaatsen voor casino’s en bordelen. De Hanzebond wordt gestuurd door wetenschappers.

Het eiland Magog en het Wintercircus

Het typoscript van ‘de Vrijstaat Rottum’ wordt bekroond in een (landelijke) prijsvraag t.g.v. het 400-jarig bestaan van de provincie Groningen (1994), met als onderwerp: de toekomst van Groningen. De tekeningen worden geëxposeerd in de Aa-kerk te Groningen.
Maar na twee boeken is geen uitgever gevonden en de focus is inmiddels verplaatst naar een andere denkbeeldige stad: Praag.

__________________________________

.

.

________________________________

Voltooit een reorganisatie van de avondopleiding Minerva, met enkele genomineerden voor het ‘Koninklijk Subsidie’ als resultaat.

AVU


In Januari 1992 en het eerste schoolsemester, sept.-dec. vindt de uitwisseling plaats met Academie Vitvarnich Umeni (Academie voor Schone Kunsten) te Praag, Tsjechie; het is een uitwisseling van kennis en ideeën, d.m.v. notities, discussies en werkbesprekingen. Dit wordt vervolgd in het voorjaar van ’93 als gastprofessor aan de AVU (met studenten van Vladimir Kokolia).

AVU, Praag, 1993


Ook in 1993 beëindiging van het dienstverband (vrijwillig boventallig) aan de Academie Minerva.

_____________________________

.

.

_______________________________

Circuit

Initiator van de Stichting ‘Circuit’ (Ideële kunstbemiddeling), 1998, organisator van tentoonstellingen in oude monumentale Groninger kerken.
Er zijn op de Groninger kleigronden een honderdtal kerken met wortels in de middeleeuwen bewaard gebleven, deze worden onderhouden door de Stichting Oude Groninger Kerken.
Diensten worden nog amper gehouden, een culturele invulling is meer dan gewenst; de programmering is in samenwerking met deze stichting.

In 2003 organiseert de Stichting Circuit een uitwisselingsprogramma ‘Kunst in kerken’ getiteld “Ontmoetingen/Begegnungen” met Ost-Friesland (BRD), dit in het kader van cultuurprogramma’s EDR (Eems-Dollart-Regio).

Is daarnaast bestuurslid Stichting ‘Van Royenlezing’ die culturele lezingen in Drenthe organiseert.

Ateliers

De stichting WWK had samen met de gebouwen ook voor miljoenen aan achterstallig onderhoud van de gemeente overgenomen. Een groot deel ervan was weggewerkt, maar toen werd de BKR afgeschaft, kunstenaars vervielen in armoe en dus werden de atelierhuren verlaagd. De gemeente was bereid het restant van deze kostenpost op zich te nemen, mits het beheer werd overgedragen aan woningcorporaties. Wat per 1-1-1993 geschiedde op basis van een ondubbelzinnig convenant: geoormerkte bestemming en een gedeeld beheer: fysiek door de corporaties, verhuur door een huurdersvereniging.

________________________________

.

___________________________________

“Der Zauberflöte Zweiter Teil”

Het programmaboek “Der Zauberflöte Zweiter Teil” dient als visuele ondersteuning – inplaats van decors – voor een muzikale theaterproductie tijdens het Festival voor Oude Muziek in Utrecht en later elders in het land (uitgever muziek-journaal Entr’acte, Amsterdam).

Beleidstukken

Auteur van de ‘Nota WWK’ voor de Stichting Woon- en Werkruimten voor Kunstenaars, Groningen, wat leidt tot een investering à f. 1.7 miljoen door de gemeente Groningen in het bestand, e.e.a. gekoppeld aan een overdracht van 5 panden naar woningcorporaties. Omdat voor de WWK beheer en exploitatie samenvallen, besluit deze zich per 31 – 12 – ’92 op te heffen.

Verzorgt de jaarlijkse publicatie in de BBK-krant van de ‘Kunstuitleen Toptien’, met overzichten van de resultaten van de kunstuitleenbedrijven in Nederland.

Auteur – samen met Frits Linnemann – van de nota “Transactiebeleid” (uitg. BBK A’dam, m.b.t. mogelijke beleids-vernieuwing in het centrale beleid beeldende kunst).

Vervolgens van de ‘Atlas van de Beeldende Kunst in Nederland’ waarin o.a, de demografische spreiding van kunstenaars in Nederland wordt uitgelicht (uitg. BBK-A’dam), en overigens van artikelen in o.a. BBK-krant en Volkskrant (opiniepagina).

.

.

Click here to open PDF: Rottum Appendix II

Click here to open PDF: De denkbeeldige stad Praag

Click here to open PDF: Book of skeletons

Click here to open PDF: Der Zauberflöte Zweiter Teil

.

.

Kunst in Kerken: “Ontmoetingen/Begegnungen” RTV Noord