1990-00

Rococo & Rottum

Atelier – Architectuur Onderwijs – Engagement – Publicaties

_________________________________

Ieder mens leeft in een eigen wereld, waarin de waarneming wordt vermengd met de interpretatie, de werkelijkheid met de verbeelding…

De Denkbeeldige Stad Praag

1992-’93

AVU, Praag

Organiseert in 1992 een uitwisseling tussen de Academie Minerva en de Akademie Vitvarnich Umeni (AVU) in Praag. Verblijft een semester als gastprofessor in Praag; een Tsjechische docent – Marius Kotrba – neemt de lessen in Groningen over.

Atelier

Oude Boteringestraat, Groningen
Façades
Portico’s

Inspirerend in Praag is het spanningsveld tussen constructieve en anti-constructieve elementen in de architectuur van de Hoogbarok

Taferelen

Maar ook het grenzenloze van de barokke verbeelding

Prager Zoo

De oude liefde voor Azië en de nieuwe liefde voor Rococo zijn gevoelens die wonderwel op elkaar aansluiten.

Huizen met namen

Vooral in de serie ‘Hekwerken’ ontstonden overgangen van ‘Aziatische’ dan wel ‘Moderne’- twee-dimensionale ‘autonomie’ met een klassieke illusie van ruimte.

Hekwerken

_____________________________

Natuurlijke Historiën

_______________________________

Deze werkwijze wordt later vertaald in een serie ‘Natuurlijke Historiën’

Waaronder een serie ‘Gezichten’

een serie ‘Nevelvlekken’

En een serie ‘Blazoenen’

Tekenen/Grafiek/Strips

‘Der Zauberflöte Zweiter Teil’

‘Der Zauberflöte Zweiter Teil’; is een stripverhaal naar een onvoltooid libretto van J.W. von Goethe.

Het dient als programmaboek – en tegelijk decor – voor de uitvoering van het gelijknamig muziekstuk tijdens het festival voor oude muziek in Utrecht, 1991.

Etsen

Etsen Missiemuseum ‘Steyl’

Werkverblijf in het Centrum voor Grafiek ‘Frans Masereel’, Kasterlee, België. Begint een reeks in musea naar het leven getekende reeks etsen, eerst het Missiemuseum in Steyl, dan in diverse natuurmusea.

Skelettenboek

Parnas

Geinspireerd door een machtstrijd binnen de top van de Rijkshogeschool – die over de rug van de Academie Minerva wordt uitgevochten – teken ik de strips ‘De Slag om de Mont Parnas’ en ‘De Rattenkoningen.’


.

Plein air

.

Het verblijf in Praag wordt aangevuld met een tournee langs Krakau (Polen), Lvov (Ukraine), Eger en Budapest (Hongarije) en Bratislava (Slowakije).

Dan volgen reizen naar Italie en Giekenland

Naar Spanje

Naar Frankrijk

Naar Tenerife

Ontwerpen

___________________________

Architectuur

Rottum

In de vroege jaren ’90 wordt het tweede deel van ‘de beschrijving van de Vrijstaat Rottum’ geschreven en getekend.
Daarin wordt een alternatieve samenleving beschreven:

De staat is georganiseerd als een bedrijf, alle inwoners zijn vanaf de geboorte aandeelhouder (Actionaris) en in staatsdienst. De aandeelhouders kiezen periodiek een Raad van Toezicht die de directie controleert, benoemd en ontslaat. Zelfstandig ondernemerschap is mogelijk door het basisinkomen weer terug te storten (uitkoop).

Eiland ’t Rif en het 13 Stenenplein

Economisch berust het bedrijf Rottum op enkele monopolies. Het belangrijkste is het grondbezit: alle grond is eigendom van de gemeenschap. Opbrengsten uit verhuur vervangen de belastingen. Daarnaast is er een monopolie op energiewinning (vooral uit het getij, als de meest regelmatige natuurkracht) en op afvalverwerking (het afval van de een is de grondstof voor de ander).

Het eiland Gog en de Woonbergen

De tientallen Vrijstaten in Noordwest Europa zijn verenigd in een moedermaatschappij: de Hanzebond. Deze behartigt overkoepelende taken als defensie, immigratie, de ontginning van ‘Gestoord Gebied’. Haar monopolies zijn alle middelen die geest en lichaam beïnvloeden (van farmacie tot drugs), en speciale vrijplaatsen voor casino’s en bordelen. De Hanzebond wordt gestuurd door wetenschappers.

Het eiland Magog en het Wintercircus

Het typoscript van ‘de Vrijstaat Rottum’ wordt bekroond in een (landelijke) prijsvraag t.g.v. het 400-jarig bestaan van de provincie Groningen (1994), met als onderwerp: de toekomst van Groningen. De tekeningen worden geëxposeerd in de Aa-kerk te Groningen.
Maar na twee boeken wordt geen uitgever gevonden, de focus gaat nu naar een andere denkbeeldige stad: Praag.

.

Onderwijs

AVU

reorganisatie van de avondopleiding Minerva, met enkele genomineerden voor het ‘Koninklijk Subsidie’ als resultaat.
In Januari 1992 en het eerste schoolsemester, sept.-dec. vindt de uitwisseling plaats met Academie Vitvarnich Umeni (Academie voor Schone Kunsten) te Praag, Tsjechie; het is een uitwisseling van kennis en ideeën, d.m.v. notities, discussies en werkbesprekingen. Dit wordt vervolgd in het voorjaar van ’93 als gastprofessor aan de AVU (met studenten van Vladimir Kokolia).

AVU, Praag, 1993


Ook in 1993 beëindiging van het dienstverband (vrijwillig boventallig) aan de Academie Minerva.

.

Engagement

Circuit

Initiator van de Stichting ‘Circuit’ (Ideële kunstbemiddeling), 1998, organisator  van tentoonstellingen in oude monumentale Groninger kerken.
Er zijn op de Groninger kleigronden tientallen kerken met wortels in de middeleeuwen bewaard gebleven, die worden onderhouden door de Stichting Oude Groninger Kerken.
Programmering is in samenwerking met deze stichting.

Expositie in de kerk van Wirdum

In 2003 organiseert de Stichting Circuit een uitwisselingsprogramma ‘Kunst in kerken’ getiteld “Ontmoetingen/Begegnungen” met Ost-Friesland (BRD), dit in het kader van cultuurprogramma’s EDR (Eems-Dollart-Regio).
Is daarnaast bestuurslid Stichting ‘Van Royenlezing’ die culturele lezingen in Drenthe organiseert.

.

Publicaties

“Der Zauberflöte Zweiter Teil”

Het programmaboek “Der Zauberflöte Zweiter Teil” dient als visuele ondersteuning – inplaats van decors – voor een muzikale theaterproductie tijdens het Festival voor Oude Muziek in Utrecht en later elders in het land (uitgever muziek-journaal Entr’acte, Amsterdam).

Beleidsnota’s

Auteur van de ‘Nota WWK’ voor de Stichting Woon- en Werkruimten voor Kunstenaars, Groningen, wat leidt tot een investering à f. 1.7 miljoen door de gemeente Groningen in het bestand, e.e.a. gekoppeld aan een overdracht van 5 panden naar woningcorporaties. Omdat voor de WWK beheer en exploitatie samenvallen, besluit deze zich per 31 – 12 – ’92 op te heffen. De overdracht berust op een convenant waarin de bestemming is geoormerkt. Het beheer van de wachtlijst en de invulling wordt overgedragen aan een huurdersvereniging.

Verzorgt de jaarlijkse publicatie in de BBK-krant van de ‘Kunstuitleen Toptien’, met overzichten van de resultaten van de kunstuitleenbedrijven in Nederland.

Auteur – samen met Frits Linnemann – van de nota “Transactiebeleid” (uitg. BBK A’dam, m.b.t. mogelijke beleids-vernieuwing in het centrale beleid beeldende kunst).
Vervolgens van de ‘Atlas van de Beeldende Kunst in Nederland’ waarin o.a, de demografische spreiding van kunstenaars in Nederland wordt uitgelicht (uitg. BBK-A’dam), en overigens van artikelen in o.a. BBK-krant en Volkskrant (opiniepagina).

.

PDF

.

Click here to open PDF: Rottum Appendix II

Click here to open PDF: De denkbeeldige stad Praag

Click here to open PDF: Book of skeletons

Click here to open PDF: Der Zauberflöte Zweiter Teil

.

Video

.

Kunst in Kerken: “Ontmoetingen/Begegnungen” RTV Noord