1980-90

Tradities & Crossovers

Schilderijen – Architectuur – Tekeningen/grafiek/strips – Plein air – Onderwijs – Engagement – Publicaties – PDF – Video

______________________________

Erotische landschappen

De anatomische les -/- Erotische landschappen

Begin tachtiger jaren wilde ik terug naar Europa, naar de ‘eigen’ schilderkunstige traditie van ‘strijklicht gevangen in olieverf’.
Maar al schilderend aan de serie ‘Erotische landschappen’ komt de vraag op: hoe combineer ik de oude met de moderne schilderkunst?

Gezichten van Azië

En hoe verbind ik dan toch oost met west…

Selfies

Zelfportret als Lord Shiva -/- Zelfportret als Soepschildpad

Zonder mezelf te verliezen?

_________________________

Rockin’ Kimono’s

_________________________

‘Oude’ schilderkunst is de illusie van een driedimensionale ‘werkelijkheid’ op een plat vlak.
‘Moderne’ kunst is de autonomie van vorm en van kleur.

In de serie ‘Rockin’ Kimono’s’ verbond ik de ‘klassieke illusie’ met autonome toepassingen.
Het twee- met het drie-dimensionale

_________________

Zodiac

_________________

In de serie Zodiac (voor een verjaarskalender) deed ik hetzelfde, maar dan met een accent op de illusie.

Architectuur

Ik begin in 1986 met de architectuur van de toekomst:

De beschrijving van de Vrijstaat Rottum.   

___________________________________________________

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 01-Rottum-opbouw-1.jpg

Eilanden en opbouw van Rottum


Daarvoor ontwerp ik vijf verschillende architectuur-scholen binnen een industriële bouwwijze.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 02-Postantieke-School-1024x468.jpg

De Postantieke School: het Centrale Bad

Om het toegankelijk te maken schrijf ik een verbindend verhaal.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 03-De-Harde-School-1.jpg

De Harde School: de Grote Markt

Daarin laat ik de Marokkaanse ontdekkingsreiziger Ibn Battuta, na de apocalyptische ‘Grote Storing’ een avontuurlijke reis maken naar de onbekende kusten van de Noordzee.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 04-De-Vrije-School.jpg

De Vrije School: De Dom en het Hermetenpark

Aangeland in Rottum maakt hij kennis met een gesjeesde architect, Adolf Loose, die de plaatselijke bouwkunst van zure commentaren voorziet.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 05-De-Gulden-School-1024x475.jpg

De Gulden School: het Stadhuis

Intussen ontmoet Ibn Battuta niets dan moeilijkheden in een vreemde cultuur, waar de gastvrijheid niet in tel is, waar alles om belangen draait en waar voetbalsupporters het geweld niet schuwen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 06-Antarchis.jpg

Antarchis: de Bijstand

Maar dank zij zijn ondernemende Harem en met de steun van een duister Islamitisch genootschap, de Karakoyun, weet hij zich er doorheen te slaan.

.

Tekenen/Grafiek/Strips

.

Armadillo

________________

Armadillo is opgezet als bladen voor een partituur van de componist Sytze Smit en is later omgebouwd tot graphic novel met het Gilgamesh-epos als verhalend contrapunt.

Etsen

_________

Ik maak een zeefdruk voor ‘Bevrijdingsmanifestatie’ Groningen (exposities o.a. Groninger museum en diverse provincie-hoofdsteden) en ontwerp het beeldmerk voor de stichtingen ‘Monument & Materiaal’ en ‘WWK’.

De Frankenstein-constructie

Ik illustreer het pamflet ‘De Frankenstein-constructie’ (auteur D.Kraaijpoel, uitgever Academie Minerva) dat zich verzet tegen een fusie van de academie met andere H.B.O.-instellingen tot de Rijkshogeschool Groningen.

.

Plein air

Rodellar

Ik reis door Europa, Turkije en Egypte,

Maar de meest inspirerende plek was Rodellar in de Pyreneeën.

.

Onderwijs

.

Coördineert in 1984 de openingsmanifestatie rond de nieuwbouw van de Academie Minerva’  met een groot aantal lezingen, toneelvoorstellingen, symposia, tentoonstellingen + een koninklijke opening.

Nieuwbouw Academie Minerva

Initieert binnen- en buitenschoolse (Postacademiale) leergangen Kunst in Opdracht, Academie Minerva, deels in samenwerking met de Academie v Bouwkunst.
Wordt in 1986 coordinator van alle deeltijdse opleidingen.

.

Engagement

.

Is adviseur van de BBK (voorzitter Frits Linnemann) en is lid van de Fondsraad van het Fonds Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst.
Daarnaast lid van de adviescommissie kunstopdrachten Rijksuniversiteit Groningen, en voorzitter van de kunstcommissie ‘nieuwbouw Academie Minerva’ en ‘nieuwbouw Conservatorium’..

Is bestuurslid en vanaf 1986 voorzitter (en onbezoldigd directeur) van de Stichting WWK, en beheert ca 80 ateliers in 7 panden.

.

Publicaties

.

Schrijft voor de BBK de nota’s “de Kunstenaar te Appelscha” (m.b.t. regionale geldstromen) en “Inkomenspositie beeldende kunstenaars” (hierop volgt de WVC-evaluatie in 1988 m.b.t. de geldstromen beeldende kunst).; “De kwaliteit van het beleid” n.a.v. de WVC-evaluatie 1988; (uitg. BBK, een analyse van de effecten van de geldstromen WVC) en de Discussienota “Structuur & avontuur”, over de organisatie van (vooral) het decentrale beeldende kunstbeleid (dit leidt tot studiedagen o.a. te Haarlem, Deventer en Maastricht).

.

PDF

.

Click here to open PDF: Rottum Boek I

Click here to open PDF: Astrologische verjaarskalender

Click here to open PDF: a chapter of Armadillo

.

Video

.

Click here to open video: Cappadocië in 1980