1980-90

Tradities & Crossovers

Atelier Onderwijs – Engagement – Publicaties

______________________________

Begin tachtiger jaren volgt een terugkeer naar Europa, naar de ‘eigen’ schilderkunstige traditie van ‘strijklicht gevangen in olieverf’.
Maar al schilderend aan de serie ‘Erotische landschappen’ komt de vraag op: hoe combineer je de oude met de moderne schilderkunst?

_________________________

Atelier

Pelsterstraat, Groningen

De anatomische les -/- Erotische landschappen

Gezichten van Azië

Hoe verbind je oost met west…

Zonder zichzelf te verliezen?

Selfies

Zelfportret als Lord Shiva -/- Zelfportret als Soepschildpad

_________________

Zodiac

_________________

De serie Zodiac dient voor een verjaarskalender.

_________________________

Rockin’ Kimono’s

‘Oude’ schilderkunst is de illusie van een driedimensionale ‘werkelijkheid’ op een plat vlak.
‘Moderne’ kunst is de autonomie van vorm en van kleur.

In de serie ‘Rockin’ Kimono’s’ werd de ‘klassieke illusie’ verbonden met autonome toepassingen.
Het twee- met het drie-dimensionale

_________________

Tekenen/Grafiek/Strips

.

Armadillo

________________

Armadillo is opgezet als bladen voor een partituur van de componist Sytze Smit en is later omgebouwd tot graphic novel met het Gilgamesh-epos als verhalend contrapunt.

Etsen

_________

Illustraties voor het pamflet ‘De Frankenstein-constructie’ (auteur D.Kraaijpoel, uitgever Academie Minerva) in verzet tegen een fusie van de academie met andere H.B.O.-instellingen tot de Rijkshogeschool Groningen.

De Frankenstein-constructie

Maakt voor de ‘Bevrijdingsmanifestatie’ Groningen een zeefdruk: ‘Hommage’ (exposities o.a. Groninger museum en diverse provincie-hoofdsteden). Ontwerpt beeldmerken voor de stichtingen ‘Monument & Materiaal’ en ‘WWK’, alsmede een ‘Nieuwjaarsprent’ (linosnede) voor de laatste.

Plein air

Rodellar

Bereist Europa, Turkije en Egypte,

Maar de meest inspirerende plek bleek Rodellar in de Pyreneeën.

Architectuur

De beschrijving van de Vrijstaat Rottum.   

___________________________________________________

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 01-Rottum-opbouw-1.jpg

Eilanden en opbouw van Rottum


Ontwerpt vijf verschillende architectuur-scholen binnen een industriële bouwwijze.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 02-Postantieke-School-1024x468.jpg

De Postantieke School: het Centrale Bad

Een verbindend verhaal dient om de ideeën toegankelijk te maken.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 03-De-Harde-School-1.jpg

De Harde School: de Grote Markt

Daarin maakt de Marokkaanse ontdekkingsreiziger Ibn Battuta – na de apocalyptische ‘Grote Storing’ – een avontuurlijke reis naar de onbekende kusten van de Noordzee.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 04-De-Vrije-School.jpg

De Vrije School: De Dom en het Hermetenpark

Aangeland in Rottum maakt hij kennis met een gesjeesde architect, Adolf Loose, die de plaatselijke bouwkunst van zure commentaren voorziet.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 05-De-Gulden-School-1024x475.jpg

De Gulden School: het Stadhuis

Intussen ontmoet Ibn Battuta niets dan moeilijkheden in een vreemde cultuur, waar de gastvrijheid niet in tel is, waar alles om belangen draait en waar voetbalsupporters het geweld niet schuwen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 06-Antarchis.jpg

Antarchis: de Bijstand

Maar dank zij zijn ondernemende Harem en met de steun van een duister Islamitisch genootschap – de Karakoyun – weet hij zich er doorheen te slaan.

Onderwijs

.

Coördineert in 1984 de openingsmanifestatie rond de nieuwbouw van de Academie Minerva’  met een groot aantal lezingen, toneelvoorstellingen, symposia, tentoonstellingen, plus een koninklijke opening.

Nieuwbouw Academie Minerva

Initieert binnen- en buitenschoolse (Postacademiale) leergangen ‘Kunst in Opdracht’ voor Academie Minerva, deels in samenwerking met de Academie v Bouwkunst.
Is vanaf 1986 coordinator van alle deeltijdse opleidingen.

.

Engagement

.

Is adviseur van de BBK (voorzitter Frits Linnemann) en is lid van de Fondsraad van het Fonds Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst.
Daarnaast lid van de adviescommissie kunstopdrachten Rijksuniversiteit Groningen, en voorzitter van de kunstcommissies ‘nieuwbouw Academie Minerva’ en ‘nieuwbouw Conservatorium’.

Is bestuurslid en vanaf 1986 voorzitter (en onbezoldigd directeur) van de Stichting WWK, en beheert ca 80 ateliers in 7 panden.

.

Publicaties

.

Schrijft voor de BBK de nota’s “de Kunstenaar te Appelscha” (m.b.t. regionale geldstromen) en “Inkomenspositie beeldende kunstenaars” (hierop volgt de WVC-evaluatie in 1988 m.b.t. de geldstromen beeldende kunst).; “De kwaliteit van het beleid” n.a.v. de WVC-evaluatie 1988; (uitg. BBK, een analyse van de effecten van de geldstromen WVC) en de Discussienota “Structuur & avontuur”, over de organisatie van (vooral) het decentrale beeldende kunstbeleid (dit leidt tot studiedagen o.a. te Haarlem, Deventer en Maastricht).

.

PDF

.

Click here to open PDF: Rottum Boek I

Click here to open PDF: Astrologische verjaarskalender

Click here to open PDF: a chapter of Armadillo

.

Video

.

Click here to open video: Cappadocië in 1980