1970-80

Oriënt & Engagement

Schilderijen – Architectuur – Tekeningen/grafiek/strips – Plein air – Onderwijs – Engagement – Publicaties – PDF – Video

____________

Turkije

1 Augustus 1970 haalde ik mijn rijbewijs. een week later vertrok ik in een oude Dodge naar Güzelyali, een idyllisch vissersdorp aan de Dardanellen, 20 huizen, 9 boten, een theehuis en een café. Geen gas of electra, een waterkraan ergens aan de kant van de weg. Ik bleef er een jaar, leerde Turks, doorkruiste Anatolië en reed via Iran en Afghanistan naar schoonfamilie in Lahore, Pakistan.

Herinneringen

Daarna was ik behept met herinneringen aan Turkse baden, Perzisch tegelwerk, Afghaanse koffiehuizen en Mogultuinen.

Manesha Devi – Paaseiland

Torso – Leda

Modernisme & tradities

***********************************

Ik verdiepte me in niet-Europese Kunst en kwam er achter dat de revolutionaire vernieuwingen van het Modernisme naadloos overeen kwamen met oeroude tradities in andere delen van de wereld.

**************************************


Bladspiegels

_________________

En ik zocht de verbinding met Aziatische tradities
In de serie “Bladspiegels” mengde ik exotische stijlen met Europese technieken, een “Stijlbreuk”.

Af en toe vond ik ook stijlen uit die in een bepaalde cultuur hadden kunnen bestaan

Kortom, ik combineerde klassieke vaardigheden uit exotische culturen met persoonlijke inzichten.

Architectuur

Archus

In 1974-’75 ontwikkel ik samen met Jan Kuipers en in opdracht van het ministerie van Cultuur het onderzoeksproject ‘Archus’ over alternatieve ontwerp-methoden in het raakvlak architectuur-beeldende kunst. Doel is om – samen met architecten – verbeelding, versiering en schoonheid weer terug te brengen in de eigentijdse bouwkunst.  Aanvankelijk loopt het voorspoedig maar uiteindelijk strandt het bij de Raad voor de Kunst.

Tekeningen/Grafiek/Strips

Ik ontwerp huisstijl en posters voor het Volkenkundig Museum ‘Gerardus vd Leeuw’ in Groningen.

Ik ben redacteur van de Groninger BBK-krant en publiceer verschillende artikelen en strips: ‘Vorst Onderbroek en de Heilige Oorlog’ en ‘Hopman Haks’. En draag bij aan een album met meerdere tekenaars: ‘Tegenaanval’.

Tegenaanval: Een engel in de hel

Etsen: Kreeft (Cancer) – Stier (Taurus)

Plein air

Ik keer regelmatig terug naar Güzelyali in Turkije, maar reis ook naar andere landen voor en achter het IJzeren Gordijn. Ik vlieg een paar maal naar India en verblijf enkele weken in Cappadocia, Turkije, om daar het vulkanisch landschap te tekenen.

Cappadocia

Kizil Çukur, Göreme & Soganli

Soganli &  Çavusin

Onderwijs

Anatomie

In 1976 word ik gevraagd om voor de Academie Minerva in Groningen te werken, eerst als coördinator van de ‘Creatief Pedagogisch-Didaktische Bijscholing’, een jaar later als docent figuurtekenen, anatomie en schilderen. Daarvoor teken ik een leergang anatomie in 20 afleveringen.

In 1979 word ik de coördinator van de afdeling beeldhouwen aan de Avondschool van de Academie Minerva.

Engagement

De kunstenaarsbond

In 1972 raak ik betrokken bij de Beroepsvereniging voor Beeldende Kunstenaars (BBK), eerst als voorzitter van het ‘gewest Groningen’ alsmede lid van het landelijk bestuur.
Een jaar later ben ik de landelijk secretaris (voorzitter Harry Visser) en het jaar erop neem ik het voorzitterschap over (1974-’76). In deze functies overleg ik regelmatig met de ministers van Cultuur (Harry van Doorn) en van Sociale Zaken (Jaap Boersma) over het beeldend kunstbeleid, alsmede met Kamerleden en lagere overheden. Van 1975-’78 ben ik lid van ’s lands Raad voor de Kunst.

Maar ik blijf ook in mijn thuisstad Groningen actief, onder meer als lid van tal van commissies, raden en besturen, waaronder de provinciale Cultuurraad en de BKR-commissie. Via de BBK regel ik de financiering voor een Dokumentatiecentrum in Groningen (met gelden van het ministerie van Sociale Zaken voor inhoudelijke experimenten rond de BKR: de ‘Proeftuin BKR’). Ik ben interimmanager voor de opbouw van het Dokumentatiecentrum Beeldende Kunst Groningen (later Centrum Beeldende Kunst).

Het onderkomen wordt het gebouw ‘De Faun’ in het centrum van Groningen.

In 1976 zet ik de stichting ‘Woon- en Werkruimten voor Kunstenaars’ (WWK), in Groningen op en jaag op atelierruimten. Gebouw ‘De Faun’ komt net vrij en wordt me via Academie Minerva aangeboden. Het is minder geschikt voor ateliers, maar perfect voor diensten als BKR, Kunstuitleen, tentoonstellingen en Documentatiecentrum.

Publikaties

De serie ‘Bladspiegels’ is in opdracht van de Openbare Bibliotheek Groningen gemaakt (25 Gouaches, gebaseerd op verschillende klassieke Euraziatische stijlen in de ‘kunst van het boek’).
Ze worden in 1979 ook in het Cultuurcentrum d’Oosterpoort, Groningen, tentoongesteld; met uitgave van een catalogus.

Ik schrijf tal van beleidsnota’s, met als de meest invloedrijke de ‘Artotheek-nota’. Deze leidt – ook dank zij de lobby van de toenmalig parlementair redacteur van het Nieuwsblad van het Noorden in den Haag, Kees Wiese – in 1976 tot een amendement op de begroting van het ministerie van Cultuur. Gevolg is de ‘TRKU’, een regeling die de weg vrij maakt voor de ontwikkeling van de kunstuitleen op landelijke schaal.

PDF

Click here to open PDF: Bladspiegels

Video

Click here to open video: Güzelyali in 1980
De kust, het huis boven, de familie van Ali Dayi beneden