1970-80

Oriënt & Engagement

Atelier – Architectuur Onderwijs – Engagement – Publicaties

____________

______________________

Turkije

1970-71

Güzelyali

Vertrekt in 1970 in een oude Dodge naar Güzelyali, Turkije, een idyllisch vissersdorp aan de Dardanellen, 20 huizen, 9 boten, een theehuis en een café. Geen gas of electra, een waterkraan ergens aan de kant van de weg. Verblijft er een jaar, leert Turks, doorkruist Anatolië en rijdt via Iran en Afghanistan naar Lahore, Pakistan en terug.

Het leidde tot een overdaad aan herinneringen aan Turkse baden, Perzisch tegelwerk, Afghaanse koffiehuizen en Moghultuinen.

******************************************************************************************************************
Credo

Het leidde ook tot nadere studie van niet-Europese Kunst en daarmee tot de ontdekking dat de revolutionaire vernieuwingen van het Modernisme naadloos overeen kwamen met oeroude tradities in andere delen van de wereld.

Conclusie was dat niet het afzetten tegen tradities, maar juist het zoeken naar verbindingen tussen diverse culturen een interessant speelveld opleverde

************************************************************************************************************************************************

Atelier

Atelier Pelsterstraat Groningen

Gouache

Olieverf


Bladspiegels

_________________

De serie Bladspiegels is in opdracht van de Openbare Bibliotheek Groningen gemaakt (25 Gouaches, gebaseerd op verschillende klassieke Euraziatische stijlen in de ‘kunst van het boek’).

Onderwerp was de verbinding van Europese met Aziatische tradities waarin exotische stijlen werden vermengd met Europese opvattingen, een “Stijlbreuk”.

Af en toe ontstonden er tot dusver nog onbekende stijlen die wel in een bepaalde cultuur hadden kunnen bestaan.

Hoe dan ook, kenmerkende vormen uit exotische culturen werden gecombineerd met persoonlijke inzichten.

Tekeningen/Grafiek/Strips

Gilgamesj

Ook het oudst bekende epos ter wereld: het Gilgamesj-epos (Mesopotamië, ca 2100 vC) was een bron van inspiratie.

Chumbaba – De schorpioenreuzen – De stier van Ishtar

Strips

Is redacteur van de Groninger BBK-krant en publiceert verschillende artikelen en strips: ‘Vorst Onderbroek en de Heilige Oorlog’ en ‘Hopman Haks’. En draagt bij aan een album met meerdere tekenaars: ‘Tegenaanval’.

Tegenaanval: Een engel in de hel

Grafiek

Etsen: Kreeft (Cancer) – Stier (Taurus)

Plein air

Keert regelmatig terug naar Turkije, maar reist ook naar andere landen voor en achter het IJzeren Gordijn, vliegt een paar maal naar India en verblijft enkele weken in Cappadocia, Turkije, om daar het vulkanisch landschap te tekenen.

Cappadocië

Kizil Çukur, Göreme & Soganli

Soganli &  Çavusin

Ontwerpen

___________________________

Ontwerpt huisstijl voor de stichting ‘Woon- en Werkruimten voor Kunstenaars’ (WWK), in Groningen.

Architectuur

Archus

Ontwikkelt in 1974-’75, samen met Jan Kuipers en in opdracht van het ministerie van Cultuur het onderzoeksproject ‘Archus’ over alternatieve ontwerp-methoden in het raakvlak architectuur-beeldende kunst. Doel is om – samen met architecten – verbeelding, versiering en schoonheid weer terug te brengen in de eigentijdse bouwkunst.  Aanvankelijk loopt het voorspoedig maar tenslotte strandt het bij de Raad voor de Kunst.

Onderwijs

Anatomie

Wordt in 1976 uitgenodigd om voor de Academie Minerva in Groningen te werken, eerst als coördinator van de ‘Creatief Pedagogisch-Didaktische Bijscholing’, een jaar later als docent figuurtekenen, anatomie en schilderen. Omdat de gangbare leerboeken te statisch zijn, wordt een leergang anatomie in 20 afleveringen getekend (dient jarenlang ook als algemeen leerboek op Minerva).

Organisatie

Wordt In 1979 coördinator van de afdeling beeldhouwen aan de Avondschool van de Academie Minerva.

Engagement

De kunstenaarsbond

Raakt in 1972  betrokken bij de Beroepsvereniging voor Beeldende Kunstenaars (BBK), eerst als voorzitter van het ‘gewest Groningen’ alsmede lid van het landelijk bestuur.
Is een jaar later de landelijk secretaris (voorzitter Harry Visser) en het jaar erop de voorzitter (1974-’76). Overlegt in deze functies regelmatig met de ministers van Cultuur (Harry van Doorn) en van Sociale Zaken (Jaap Boersma) over het beeldend kunstbeleid, alsmede met Kamerleden en lagere overheden.

Adviesraden

Is van 1975-’78 lid van ’s lands Raad voor de Kunst.

Blijft tegelijk ook in de thuisstad Groningen actief, onder meer als lid van tal van commissies, raden en besturen, waaronder de provinciale Cultuurraad en de BKR-commissie.
Regelt via de BBK de financiering voor een Dokumentatiecentrum in Groningen (met gelden van het ministerie van Sociale Zaken voor inhoudelijke experimenten rond de BKR: de ‘Proeftuin BKR’). Is interimmanager voor de opbouw van het Dokumentatiecentrum Beeldende Kunst Groningen (later Centrum Beeldende Kunst).

Het onderkomen wordt het gebouw ‘De Faun’ in het centrum van Groningen.

Huisvesting

Richt in 1976 de stichting ‘Woon- en Werkruimten voor Kunstenaars’ (WWK), in Groningen op en jaagt op atelierruimten. Gebouw ‘De Faun’ wordt via Academie Minerva aangeboden. Het is minder geschikt voor ateliers, maar perfect voor diensten als BKR, Kunstuitleen, tentoonstellingen en Documentatiecentrum.

Publikaties

De serie ‘Bladspiegels’ wordt in 1979 in het Cultuurcentrum d’Oosterpoort, Groningen, tentoongesteld; met uitgave van een catalogus.

Beleidsnota’s

Is auteur van tal van beleidsnota’s, met als de meest invloedrijke de ‘Artotheek-nota’. Deze leidt – dank zij de lobby van de toenmalig parlementair redacteur van het Nieuwsblad van het Noorden in den Haag, Kees Wiese – in 1976 tot een amendement op de begroting van het ministerie van Cultuur. Gevolg is de ‘TRKU’, een regeling die de weg vrij maakt voor de ontwikkeling van de kunstuitleen op landelijke schaal.

PDF

Click here to open PDF: Bladspiegels

Video

Click here to open video: Güzelyali in 1980
De kust, het huis boven, de familie van Ali Dayi beneden