1960-70

Academie & Anarchie

Academie Minerva – 1968-70 – Tekeningen/grafiek/strips – Plein air – Onderwijs – Engagement – Publicaties – PDF – Video

___________________

________________________

1961-’63 / ’65-’68 Studie aan de Academie voor beeldende kunst, Academie Minerva , in Groningen (afd. vrije kunst)

1961-’63

1965-’68

Tekent strip ‘Superzwier’ (uitgave Academie Minerva) en tekeningen voor het Friese literaire tijdschrift ‘A-Wyt’.

1968

Mei 1968: Het theoretisch deel van de studie werd afgerond met een scriptie over ‘De kunst van de 21e eeuw’

De stelling kwam er op neer dat de ‘moderne kunst’ zich niet eeuwig als een puber af kon blijven zetten tegen de voorouderlijke ‘klassieke’ traditie en dat vroeg of laat naar een synthese moest worden gezocht.

De scriptie omschreef vervolgens hoe de kunst er over een jaar of 50 uit zou kunnen zien.

.

1968-’70

.

Apocalyps

_________________

In de serie ‘Openbaringen van Johannes’ of Apocalyps werd die synthese gezocht in de combinatie van klassieke vaardigheden met eigentijdse inzichten.

KRO-tv zond in 1969 een presentatie van de ‘Openbaring van Johannes’ uit.

Opdrachten waren nieuwjaarskaarten voor KRO en Leeuwarder Courant; illustraties voor de tijdschriften 3 x Bellen en Bijster.

.

Tekenen/Grafiek/Strips

.

Underground

___________________

Spillebuik

Tekent de Underground strip “Spillebuik

.

Plein air

On the road

Reist liftend door Europa van Finland tot Spanje en maakt onderweg tientallen tekeningen

Lift Vanaf 1965 vooral door Oost-Europa, de Balkan en Turkije – en blijft tekenen

.

Onderwijs

.

1964-’65  Is ‘Groepsleider handenarbeid’, op een internaat voor ‘moeilijk opvoedbare, zwakbegaafde jongens van 6-16 jaar’ in Hollandse Rading

Daarna, 1965, invallend leraar ‘Technisch Schetsen’ op de 2e Technische School, Westerstraat, Amsterdam.

1968-’69, Tekenleraar, MULO/MAVO, Leeuwarden

________________________

Engagement

Anarchie

Beeg , interieur, 1963
Beeg62

1962 Is medeoprichter – met o.a Sikke Doele – van het kunstenaarscentrum ‘Beeg 62’ in Leeuwarden.

Het was een broeinest van modern jazz, experimenteel toneel, existentiefilosofie, voordrachten van eigen poëzie, uitwisseling van nieuwe literatuur en een expositiezaal. En ook van broeierige feesten…

Provo

Vanaf 1966 woordvoerder van de Friese ‘Provo’ beweging ‘New Left’; leidt demonstraties, geeft lezingen, voordrachten en interviews en schrijft voor het tijdschrift ‘POR’.

En raakt regelmatig in conflict met de hoofdcommissaris van politie, strenggelovigen en overige, vooral oudere, conservatieven.

.

Publicaties

.

1971: Uitgave van de strip ‘Spillebuik’ (uitgever: St. Kreatie-F, Groningen).
1972: Uitgave van het album ‘De Openbaring van Johannes’ (uitgever: Holmsterland, Groningen).

.

PDF

.

Click here to open PDF: de   Openbaring van Johannes  

Click here to open PDF: een hoofdstuk van  Spillebuik

.

Video

.

Video: Lang haar in Leeuwarden