1960-70

Academie & Anarchie

Academie – Atelier – Onderwijs – Engagement – Publicaties

_________________________________________________

On the road

Langs de weg met een rugzak en een tekenmap, de duim omhoog tot een auto je meeneemt, we zien wel waar we komen, ‘s nachts met een tentje in de berm.
Kriskras door Europa liften – van Helsinki tot Istanbul, van Dublin tot Praag – is een doeltreffende manier om merkwaardige culturen en bijzondere mensen te leren kennen, net zoals je door onderweg te tekenen diep doordringt in landschappen, steden en gebouwen.
En tussen de zwerftochten door wacht een avontuurlijk leven op de kunstacademie en daarbuiten.

________________________

.

.

___________________________

1961-’63 / ’65-’68 Studeert ‘vrije kunst’ aan de Academie Minerva, in Groningen

1961-’63

In de vroege jaren zestig was de Academie Minerva nog een van de laatste kunstvakopleidingen in Nederland met een traditioneel ‘Academische’ scholing, met vakken als gipstekenen, anatomisch tekenen, stilleven, tekenen naar de natuur, enz. Wel werden er in 1961 al nieuwe docenten aangetrokken met ‘Modernistische’ ideeën, zoals Diederik Kraaijpoel, later een invloedrijk publicist (en door de jaren heen een dierbare vriend).

1965-’68

Na een interval van 2 jaar werd de studie aan de Academie Minerva weer opgepakt, waar inmiddels het “Modernisme” hoogtij vierde. Wat niet wegnam dat vakken als modelstudie, portret en anatomie nog steeds werden onderwezen.

Tekent daarnaast de strip ‘Superzwier’ (uitgave Academie Minerva) en tekeningen voor het Friese literaire tijdschrift ‘A-Wyt’.

Superzwier – A-Wyt

1968

De kunstgeschiedenis van de toekomst

Mei 1968: De eindexamen tentoonstelling vond plaats in het Groninger museum. Het theoretisch deel was een kunsthistorische scriptie over ‘De kunst van de 21e eeuw’’

De stelling kwam er op neer dat de ‘moderne kunst’ zich niet eeuwig als een puber af kon blijven zetten tegen de voorouderlijke ‘klassieke’ traditie en dat vroeg of laat naar een volwassen synthese moest worden gezocht.

De scriptie omschreef vervolgens hoe de kunst er over 50 jaar uit zou kunnen zien: de mogelijke bronnen en de toepassing van zowel oude als nieuwe technieken met eigentijdse thema’s en inzichten.

_________________________________

.

.

________________________________

Woont en werkt in boerderij ’t Vinkhuys, Groningen

1968-1970

De Apocalyps

Of de visioenen van Johannes van Patmos voorspellend zijn is afwachten, maar beeldend zijn ze zeker…

In de serie ‘Openbaringen van Johannes’ werd die synthese gezocht in de combinatie van inspirerende visioenen met klassieke vaardigheden met eigentijdse interpretaties.

KRO-tv wijdde in 1969 een uitzending aan deze versie van de Apocalyps, later is het als album uitgegeven.

.

Spillebuik

Spillebuik in Valsstreet (de monetaire wereld – slotbladen)

Tekent de Underground strip “Spillebuik

Waarin een dolende jongeling kennis maakt met allerlei aspecten van de samenleving, waarbij hem de weg wordt gewezen (?) door Juttemis, de zuilenheilige.

Het IJzeren Gordijn

Achter het ‘IJzeren Gordijn,’ in de Balkan en ook in Turkije wachtten onbekende en ongewone culturen op de nieuwsgierige ontdekkingsreiziger.

En elke zwerftocht door Europa leidde weer tot stapels tekeningen.

Opdrachten waren nieuwjaarskaarten voor KRO en Leeuwarder Courant; illustraties voor de tijdschriften 3 x Bellen en Bijster.

Nieuwjaarskaart Katholieke Radio Omroep

Nieuwjaarskaart Leeuwarder Courant

Maquette Cultureel-Creatief-Recreatief Centrum

Ontwerpt, samen met Marinus Dieleman, namens de Friese New Left beweging, een “Cultureel, annex Creatief, annex Recreatief Centrum”. Blijkens het interview in de Leeuwarder Courant “een samenvatting van culturele manifestaties’ waarin een schouwburg, een concertzaal, expositieruimte, bibliotheek, discotheek, restaurant, kroegen, nachtclubs en bordelen.

______________________________

.

.

_____________________________

1963-’65

Raakt, in de ’tussenjaren’ tussen twee studies in, verzeild in onder meer het ‘Bijzonder Jeugdwerk in Internaatsverband’ (ministerie Cultuur, Recreatie & Maatschappelijk werk). En wel op het internaat ‘De Hertenkamp’ in Hollandsche Rading als activiteitenleider handenarbeid met ‘moeilijk opvoedbare, zwakbegaafde jongens’ van 6-16 jaar. Het werd een introductie in onderwijsdidactiek voor het hele leven.
Werkt daarna nog een tijdlang als invallend leraar ‘Technisch Schetsen’ op de 2e Technische School, Westerstraat – hartje Jordaan – in Amsterdam.
En besluit dan om de studie aan de Academie Minerva weer op te pakken.

De Hertenkamp, Hollandse Rading – 2e Technische School, Amsterdam

1968-’69

Werkt na afloop van de studie een paar jaar als tekenleraar op een MULO/MAVO in Leeuwarden.

MULO/MAVO, Leeuwarden

________________________

.

.

__________________________

Anarchie

Beeg ’62

Beeg , interieur, 1963

1962 Is medeoprichter – met o.a Sikke Doele – van het kunstenaarscentrum ‘Beeg 62’ in Leeuwarden.

Het was een broeinest van modern jazz, experimenteel toneel, existentiefilosofie, voordrachten van eigen poëzie, uitwisseling van nieuwe literatuur en een expositiezaal. En ook van broeierige feesten…
Ouders verboden hun dochters om dit zondig oord te bezoeken, waar alleen maar aanmoediging vanuit ging.

Provo

Is vanaf 1966 woordvoerder van de Friese ‘Provo’ beweging ‘New Left’; leidt demonstraties, spreekt menigten toe, geeft lezingen, voordrachten en interviews en schrijft voor het provocerend periodiek ‘POR’.

En botst regelmatig met de hoofdcommissaris van politie, met strenggelovigen, kleinburgers en overige, vooral oudere, conservatieven die de vooroorlogse structuren in stand willen houden.

De aankondiging van ‘de plechtige castratie met een ijzerzaagje van het standbeeld van Mercurius, symbool van de misselijkmakende middenstand’ leidde tot een nieuwsgierige menigte. Er was nergens een ijzerzaag te bekennen, dus ging de politie met charges over tot verlevendiging van het gebeuren. Er volgden dagenlange rellen in Leeuwarden. Toen er ook met molotov-cocktails werd gegooid was het genoeg geweest: geweldloosheid was een basisprincipe, de New Left hief zichzelf op.

_____________________________

.

.

_____________________________

1971: Uitgave van de strip ‘Spillebuik’ (uitgever: St. Kreatie-F, Groningen). De strip wordt goed ontvangen, opgenomen in diverse catalogi en in een reizende tentoonstelling over strips en hun tekenaars georganiseerd door de Nederlandse Kunst Stichting.
1972: Uitgave van het album ‘De Openbaring van Johannes’ (uitgever: Holmsterland, Groningen).

.

.

Click here to open PDF: de   Openbaring van Johannes  

Click here to open PDF: een hoofdstuk van  Spillebuik

.

.

Video: Lang haar in Leeuwarden