Tom S. Hageman Home link Nederlands English Deutsch
Opdrachten, publikaties, projecten
Begin juli 2003 verbleef ik in het pand Carrera Molina 16, in Callosa d'en Sarria, Spanje. Dit verblijf was welwillend ter beschikking gesteld door de Fundacion Cultural 'Knecht - Drenth'.
Al op het eerste gezicht was duidelijk dat het uitzicht tekortkomingen bood.
Het dakterras gunde een blik op een berglandschap dat, hoewel niet onaardig van opzet, duidelijk tekortschoot in uitwerking.
Ik besloot meteen het landschap van de noodzakelijke verbeteringen voorzien.
Het kostte enige overredingskracht, maar binnen een week was de ganse bevolking van Callosa d'en Sarria druk in de weer met masten, kabels, pikets en heel veel vierkante ares van het stugge kunststoffen kaasdoek, waarmee normaliter boomgaarden tegen de felste zonneschijn worden afgedekt. Hier past een woord van lof: de plaatselijke bevolking is wellicht wat moeilijk in beweging te krijgen, eenmaal zover weet ze van aanpakken. Vrouwen en mannen, kleuters en bejaarden, allen waren van s'ochtends vroeg tot s'avonds laat ijverig in de weer om het project te doen slagen.
Hierop was het mijn beurt. Er volgde een periode van intensief schilderen tot het beoogde doel zich openbaarde:

HET GROTE PANORAMA VAN CALLOSA D'EN SARRIA

De inwoners van het stadje waren verrukt. Iedere volgende dag dromden ze rond onze voordeur, teneinde vanaf het dakterras (het enige punt vanwaar het Panorama geheel tot z'n recht kwam) het door mij verbeterde landschap in ogenschouw te nemen.

Dit duurde tot de fatale rukwinden van de 24e juli, die in een oogwenk alle inspanning, alle correcties op de natuur teniet deden (sindsdien ben ik er van overtuigd dat ook de natuur onderhevig is aan datstuurloos gedrag dat voortvloeit uit jaloezie). Wederom past een woord van lof aan de lokale bevolking. Ongebroken door het grote verlies dat ze zojuist geleden hadden,
togen ze aan de slag omalle omgeworpen materialen weer op te ruimen.
Razendsnel werden masten, touwen, beschilderd doek, enzovoorts geborgen en onvindbaar opgeslagen. Het geeft me hoop dat ooit een boomgaard op eenhelling gedekt zal worden met een spiegeling van de tegenoverliggende berg.

augustus 2003, Tom S. Hageman