2010-20

Wordt in 2013 onderscheiden tot ‘Ridder in de Orde van Oranje Nassau’

2011               Initiator Klassieke Academie voor beeldhouwkunst.
2012-’16         Initiator-organisator manifestaties: 2012  ‘De Renaissance in het Noorden’; 2016 ‘De Klassieke Salon’ (Nederland/Duitsland).
2015 >             Lid van de groep ‘Quasirealisten’
2015                Panellid ‘The Representational Art Conference, trac 2015’ in Ventura, California USA.
2017                Oprichter/penningmeester stichting De Klassieke Salon www.klassieke-salon.nl organisator van international events en tentoonstellingen.
2018                Organisator van  ‘The Representational Art Conference’, www.trac2018  en de tentoonstelling ‘Classical Art’ in Leeuwarden, Culturele hoofdstad van Europa;
2018                Oprichter/voorzitter stichting met leden ‘International League of Fine Art Schools’, www.ilfas.org
2018                 Lid van het selectie panel van de jaarlijkse verkiezing: ‘Kunstenaar van het jaar’;
2018                 Deelnemer/exposant van het ‘5th Silk Road International Arts Festival’ in Xi’an, China;
2018                Benoeming tot ‘Visiting professor’ aan de ‘Xi’an University for Architecture and Technology/College of Art’;
2019                Organisator ‘Dutch Silk Road Art Exhibition’ in een uitwisseling met Xi’an, China.
2019                Curator van de bijzondere Nederlandse bijdrage aan het ‘6th Silk Road International Arts Festival’ (11 Nederlandse kunstenaars, in diverse Chinese musea).

De 7 Doodzonden

Kunst is ook de drager van een thematiek. Ik ging op zoek naar klassieke thema’s, religieuze in de serie ‘De 7 Doodzonden’ en mythologische in ‘De lusten van Zeus’.

Lusten van Zeus

En kunst kan de natuur verbinden met verbeelding,

Landschappen

Bezoeken aan China leidden tot Chinese thema’s, verbeeld in landschap. Oost en West blijven elkaar zoeken.

Publicaties: diverse artikelen, notities oa nav de China exchange: ‘Dutch Silk Road Art Exhibition’; ‘Memorandum China’; Memorandum Russia;  (uitgave st. ILFAS/Klassieke Salon)

Click here to open PDF: The 7 Deadly sins       

Click here to open PDF: Chinese Landscapes  

Click here to open PDF:  Lusts of Zeus      

Click here to open PDF: Memorandum China’18;

Click here to open PDF: Memorandum China’19 

Click here to open PDF: Memorandum Russia’19 


Click here to open video: Dutch Silk Road Exhibition
https://www.youtube.com/watch?v=dK43nu4I0g4

Click here to open video: trac2018