1990-00

1992-’93        Gastprofessor Akademie Vitvarnich Umeni in Praag, Tsjechië.
1997             Artist in Residence, Frans Masereelcentrum voor grafiek in Kasterlee
1999-2003    Initiator-bestuurder stichting Circuit (kunst in kerken).

Architectuur van de Vrijstaat Rottum

In 1992 -’93 woonde ik in Praag, als gast van de ‘Academie voor Schone Kunsten’ AVU.

Ik was in die jaren bezig met architectuurontwerpen (de beschrijving van de Vrijstaat Rottum)  en werd in Praag gegrepen door het spanningsveld tussen constructieve en anti-constructieve elementen in de architectuur van de Hoogbarok.

De denkbeeldige stad Praag:

Naast een liefde voor Azië liep ik er een liefde voor Rococo op, gevoelens die wonderwel op elkaar aansloten.Er volgden series olieverven, onder de noemer ‘de denkbeeldige stad Praag’. Met name in de serie ‘Hekwerken’ ontstonden overgangen van ‘Aziatische’ dan wel ‘Moderne’- twee-dimensionale ‘autonomie’ met een klassieke illusie van ruimte.

Natuurlijke Historiën

Daarnaast  ontstonden series ‘Natuurlijke Historien’ met olieverven, gouaches en etsen

Skelettenboek

Landschappen

Maar op reizen schilderde ik l. plein air  andschappen.

Publicaties

Publicaties: De beschrijving van de Vrijstaat Rottum (3 delen, ongepubliceerd). Beleidsnota’s ‘Structuur en Avontuur’; ‘Transactiebeleid’; ‘Atlas van de beeldende kunst’ (sommige in csamenwerking met Frits Linnemann, uitgave BBK, Amsterdam). Verslagen ‘Kunst in opdracht’ (uitgave Academie Minerva, Groningen).

Click here to open PDF: Freestate Rottum

Click here to open PDF:  The imaginary city of Prague

Click here to open PDF: Natural Histories

Click here to open PDF: Book of skeletons

Click here to open PDF: Landscapes