1990-00

Eilanden en opbouw van Rottum

Ik ben eind jaren ’80, begin ‘90 bezig met de architectuur van de toekomst: De beschrijving van de Vrijstaat Rottum.   
Daarvoor ontwerp ik vijf verschillende architectuur-scholen binnen een industriële bouwwijze.

De Postantieke School: het Centrale Bad

Om het toegankelijk te maken schrijf ik een verbindend verhaal.

De Harde School: de Grote Markt

Daarin laat ik de Marokkaanse ontdekkingsreiziger Ibn Battuta, na de apocalyptische ‘Grote Storing’ een avontuurlijke reis maken naar de onbekende kusten van de Noordzee.

De Vrije School: De Dom en het Hermetenpark

Aangeland in Rottum maakt hij kennis met een gesjeesde architect, Adolf Loose, die de plaatselijke bouwkunst van zure commentaren voorziet.

De Gulden School: het Stadhuis

Intussen ontmoet Ibn Battuta niets dan moeilijkheden in een vreemde cultuur, waar de gastvrijheid niet in tel is, waar alles om belangen draait en waar voetbalsupporters het geweld niet schuwen.

Antarchis: de Bijstand

Maar na twee boeken vind ik geen uitgever en ga ik met andere zaken bezig.
Het typoscript van ‘de Vrijstaat Rottum’ wordt overigens wel bekroond in een (landelijke) prijsvraag t.g.v. het 400-jarig bestaan van de provincie Groningen, met als onderwerp: de toekomst van Groningen. De tekeningen worden geëxposeerd in de Aa-kerk te Groningen.

De Denkbeeldige Stad Praag

Façades

In 1992 organiseer ik een uitwisseling  tussen de Academie Minerva en de Akademie Vitvarnich Umeni (AVU) in Praag. Een Tsjechische docent neemt mijn lessen in Groningen over en ik verblijf een semester als gastprofessor in Praag.

Portico’s

In Praag word ik gegrepen door het spanningsveld tussen constructieve en anti-constructieve elementen in de architectuur van de Hoogbarok

Taferelen

Maar ik werd ook gegrepen door het grenzenloze van de verbeelding

Prager Zoo

De oude liefde voor Azië en de nieuwe liefde voor Rococo zijn gevoelens die wonderwel op elkaar aansluiten.

Huizen met namen

Vooral in de serie ‘Hekwerken’ ontstonden overgangen van ‘Aziatische’ dan wel ‘Moderne’- twee-dimensionale ‘autonomie’ met een klassieke illusie van ruimte.

Hekwerken

Natuurlijke Historiën

Deze werkwijze vertaald ik later in een serie ‘Natuurlijke Historieen’

Waaronder een serie ‘Nevelvlekken’

En een serie ‘Blazoenen’

Tekenen/Grafiek/Strips

‘Der Zauberflöte Zweiter Teil’; is een stripverhaal naar een onvoltooid libretto van J.W. von Goethe.

Etsen

Etsen Missiemuseum ‘Steyl’

Werkverblijf in het Centrum voor Grafiek ‘Frans Masereel’, Kasterlee, België. Begint een reeks in musea naar het leven getekende reeks etsen, eerst het Missiemuseum in Steyl, dan in diverse natuurmusea.

Het skelettenboek

Geinspireerd door een machtstrijd binnen de top van de Rijkshogeschool – die over de rug van de Academie Minerva wordt uitgevochten – teken ik de strips ‘De Slag om de Mont Parnas’ en ‘De Rattenkoningen.’


Plein air

Het verblijf in Praag wordt aangevuld met een tournee langs Krakau (Polen), Lvov (Ukraine), Eger en Budapest (Hongarije) en Bratislava (Slowakije).

Dan volgen reizen naar Italie en Giekenland

Naar Spanje

Naar Frankrijk

Naar Tenerife

Onderwijs

Schrijft preliminair voorstel ‘Art & Fact’ (over de mogelijke synthese van 2e fase-opleidingen beeldende kunst en een R&D centre te Groningen). Intussen reorganiseer ik de avondopleiding Minerva.
In Januari 1992 en het eerste schoolsemester, sept.-dec.vindt de uitwisseling plaats met Academie Vitvarnich Umeni (Academie voor Schone Kunsten) te Praag, Tsjechie; het is een uitwisseling van kennis en ideeën, d.m.v. notities, discussies en werkbesprekingen. Dit wordt vervolgd in het voorjaar van ’93 als gastprofessor aan de AVU (met studenten van Vladimir Kokolia).

AVU, Praag, 1993


Ook in 1993 beëindiging ik het dienstverband (vrijwillig boventallig) aan de Academie Minerva.

Engagement

In 1998 ben ik initiator van de Stichting ‘Circuit’ (Ideële kunstbemiddeling), inzet is de ontwikkeling van tentoonstellingsprogramma’s in oude monumentale Groninger kerken. Er zijn op de Groninger kleigronden tientallen kerken met wortels in de middeleeuwen bewaard gebleven, die worden onderhouden door de Stichting Oude Groninger Kerken. Programmering is in samenwerking met deze stichting.

Expositie in de kerk van Wirdum

Publicaties

Het programmaboek “Der Zauberflöte Zweiter Teil” dient als visuele ondersteuning – inplaats van decors – voor een muzikale theaterproductie tijdens het Festival voor Oude Muziek in Utrecht en later elders in het land (uitgever muziek-journaal Entr’acte, Amsterdam).

Ik schrijf voor de Stichting Woon- en Werkruimten voor Kunstenaars, Groningen, de ‘Nota WWK’ , wat leidt tot een investering à f. 1.7 miljoen door de gemeente Groningen in het bestand, e.e.a. gekoppeld aan een overdracht van 5 panden naar woningcorporaties. Omdat voor de WWK beheer en exploitatie samenvallen, besluit deze zich per 31 – 12 – ’92 op te heffen. De overdracht berust op een convenant waarin de bestemming is geoormerkt. Het beheer van de wachtlijst en de invulling wordt overgedragen aan een huurdersvereniging.

Verder stel ik jaarlijks voor de BBK-krant de ‘Kunstuitleen Toptien’ op, met overzichten van de resultaten van de kunstuitleenbedrijven in Nederland, en schrijf de nota “Transactiebeleid” (uitg. BBK A’dam, m.b.t. mogelijke beleids-vernieuwing in het centrale beleid beeldende kunst).
Ik maak een ‘Atlas van de Beeldende Kunst in Nederland’ waaarin de demografie van kunstenaars in Nederland (uitg. BBK-A’dam), en publiceer artikelen in o.a. BBK-krant en Volkskrant (opiniepagina).

PDF

Click here to open PDF: Freestate Rottum

Click here to open PDF:  The imaginary city of Prague

Click here to open PDF: Natural Histories

Click here to open PDF: Book of skeletons

Click here to open PDF: Landscapes