1980-90

De anatomische les / Erotische landschappen

Begin tachtiger jaren wilde ik terug naar Europa, naar de ‘eigen’ schilderkunstige traditie van ‘strijklicht gevangen in olieverf’. Maar al schilderend aan de serie ‘Cappadocia/Erotische landschappen’ komt de vraag op: hoe combineer ik de oude met de moderne schilderkunst?

Zelfportret als Lord Shiva / Soepschildpad

Rockin’ Kimono’s

‘Oude’ schilderkunst is de illusie van een driedimensionale ‘werkelijkheid’ op een plat vlak.
‘Moderne’ kunst is de autonomie van vorm en van kleur.

In de serie ‘Rockin’ Kimono’s’ verbond ik de ‘klassieke illusie’ met autonome toepassingen.
Het twee- met het drie-dimensionale

Zodiac

Tekenen/Grafiek/Strips

Armadillo

Armadillo is opgezet als bladen voor een partituur van de componist Sytze Smit en is later omgebouwd tot graphic novel met het Gilgamesh-epos als verhalend contrapunt.

Etsen

Ik maak een zeefdruk voor ‘Bevrijdingsmanifestatie’ Groningen (exposities o.a. Groninger museum en diverse provincie-hoofdsteden) en ontwerp het beeldmerk voor de stichtingen ‘Monument & Materiaal’ en ‘WWK’.

De Frankenstein-constructie

Ik illustreer het pamflet ‘De Frankenstein-constructie’ (auteur D.Kraaijpoel, uitgever Academie Minerva) dat zich verzet tegen een fusie van de academie met andere H.B.O.-instellingen tot de Rijkshogeschool Groningen.

Plein air

Ik reis door Europa, Turkije en Egypte,

Maar ik maak de aardigste tekeningen in Rodellar in de Pyreneeën.

Onderwijs

Coördineert in 1984 de openingsmanifestatie rond de nieuwbouw van de Academie Minerva’  met een groot aantal lezingen, toneelvoorstellingen, symposia, tentoonstellingen + een koninklijke opening.

Nieuwbouw Academie Minerva

Initieert binnen- en buitenschoolse (Postacademiale) leergangen Kunst in Opdracht, Academie Minerva, deels in samenwerking met de Academie v Bouwkunst.
Wordt in 1986 coordinator van alle deeltijdse opleidingen.

Engagement

Is adviseur van de BBK (voorzitter Frits Linnemann) en is lid van de Fondsraad van het Fonds Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst.
Daarnaast lid van de adviescommissie kunstopdrachten Rijksuniversiteit Groningen, en voorzitter van de kunstcommissie ‘nieuwbouw Academie Minerva’ en ‘nieuwbouw Conservatorium’..

Is bestuurslid en vanaf 1986 voorzitter (en onbezoldigd directeur) van de Stichting WWK, en beheert ca 80 ateliers in 7 panden.

Publicaties

Schrijft voor de BBK de nota’s “de Kunstenaar te Appelscha” (m.b.t. regionale geldstromen) en “Inkomenspositie beeldende kunstenaars” (hierop volgt de WVC-evaluatie in 1988 m.b.t. de geldstromen beeldende kunst).; “De kwaliteit van het beleid” n.a.v. de WVC-evaluatie 1988; (uitg. BBK, een analyse van de effecten van de geldstromen WVC) en de Discussienota “Structuur & avontuur”, over de organisatie van (vooral) het decentrale beeldende kunstbeleid (dit leidt tot studiedagen o.a. te Haarlem, Deventer en Maastricht).

PDF

Click here to open PDF: Zodiac

Click here to open PDF: Rockin’ Kimono’s

Click here to open PDF: a chapter of Armadillo