1970-80

1  augustus 1970 haalde ik mijn rijbewijs.  Een week later reed ik in een oude Dodge naar Güzelyali, een idyllisch vissersdorp aan de Dardanellen, 20 huizen, 9 boten, een theehuis en een café. Geen gas of electra, een waterkraan ergens aan de kant van de weg. Ik bleef er een jaar, leerde Turks, doorkruiste Anatolië en ging, via Iran en Afghanistan, op familiebezoek in Lahore, Pakistan.

Nadien was ik behept met herinneringen aan Turkse baden, Perzische tegelwerken, Afghaanse koffiehuizen en Mogul-tuinen.

Bladspiegels

Ik zocht aansluiting met de Aziatische tradities. Zo leunde de serie ‘Bladspiegels’ op exotische stijlen, vermengd met Europese technieken, een zgn. ‘stijlbreuk’.

Ook vond ik stijlen uit die wellicht in een bepaalde cultuur hadden kunnen ontstaan.

Kortom ik combineerde nu klassieke vaardigheden uit uitheemse culturen met persoonlijke inzichten

Tekenen/grafiek/strips

Ik ontwerp de huisstijl en affiches voor Volkenkundig Museum ‘Gerardus vd Leeuw’ te Groningen.

Ik maak tekeningen voor de BBK-krant en ben ook redacteur van de BBK-krant Groningen: en publiceert daarin diverse artikelen en stripverhalen: ‘Vorst Onderbroek & de Heilige Oorlog’ en ‘Hopman Haks’. (als welkom voor de nieuwe directeur van het Groninger Museum, Frans Haks).

Plein air

Ik keer regelmatig terug naar Güzelyali Turkije, maar bereis ook andere landen voor en achter het IJzeren Gordijn. Ik vlieg een paar keer naar India en verblijf enkele weken in Cappadocia, Turkije, om daar in pastel het vulkanisch landschap te tekenen.

Cappadocië

Kizil Çukur, Göreme & Soganli

Soganli &  Çavusin

Onderwijs

Vanaf 1976 ben ik in dienst van de Academie Minerva, Groningen, eerst als reorganisator en coördinator van de ‘Creatief Pedagogisch Didactische Bijscholing’,  een jaar later als docent in figuurtekenen, anatomie, en schilderen.  Tekent daarvoor een leergang anatomie.

Ik word in 1979 coördinator van de beeldhouwafdeling, avondopleiding, Academie Minerva.

Engagement

Ik raak in 1972 betrokken bij de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK), vrijwel direct als ‘Gewestelijk voorzitter Groningen’, alsmede lid van het landelijk bestuur BBK te Amsterdam.
Wordt een jaar later de secretaris van het landelijk bestuur BBK, Amsterdam en weer een jaar later de voorzitter (1974-’76). Voer in die functies regelmatig overleg met de ministers van Sociale Zaken en van Cultuur, met Kamerleden en met lagere overheden. En ik ben van 1975-’78 lid van de nationale Raad voor de Kunst.

Maar ik bleef ook in de woonplaats Groningen actief, o.a. als lid van de Adviescommissie cabk (BKR). Dit naast tal van andere adviesraden en besturen, waaronder de Provinciale Culturele Raad.  Bewerkstellig daarnaast, via de BBK, de financiering van een opzet voor een documentatie-centrum te Groningen (dit met gelden van het ministerie van SoZa, gericht op kunst-inhoudelijke experimenten rond de BKR: de zgn. ‘proeftuin BKR’). Is vervolgens Interimmanager bij de ontwikkeling van het Documentatiecentrum Beeldende Kunst Groningen (later Centrum Beeldende Kunst).

Het onderkomen wordt het gebouw ‘De Faun in de Groninger binnenstad.

Ik ben in 1976 ook de initiator en bestuurder van de Stichting ‘Woon-& Werkruimten voor Kunstenaars‘ (WWK), te Groningen en op zoek naar atelierpanden. Gebouw ‘De Faun’ komt vrij en wordt me, via Academie Minerva, aangeboden,. Het is minder geschikt voor ateliers, maar perfect voor diensten als kunstuitleen, BKR en Documentatiecentrum.

Publicaties

De serie ‘Bladspiegels’ is in opdracht gemaakt voor de Openbare Bibliotheek Groningen. In 1979 werden ze ook tentoongesteld in Cultureel centrum d’Oosterpoort, Groningen; met uitgifte van een catalogus.

Ik schrijf diverse beleidsnota’s, de meest invloedrijke is de ‘Artotheek-nota’. Deze leidt – mede dank zij de lobby van de toenmalig parlementair redacteur van het Nieuwsblad vh Noorden in Den Haag, Kees Wiese – tot een amendering van de begroting van CRM in 1976. Gevolg is de ‘TRKU’ een financierings-regeling die de ontwikkeling van de Kunstuitleen op landelijke schaal bevordert.

PDF

Click here to open PDF: Bladspiegels