1970-80

1970-71          Woont en werkt als kunstenaar in Güzelyali-Canakkale, Turkije. Bereist Turkije, Iran, Afghanistan en Pakistan.
1972-’76         Secretaris/resp. voorzitter Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK.
1975-‘78         Lid landelijke Raad voor de Kunst (naast regionale bestuurslichamen);
1976               Initiator Centrum Beeldende Kunst in Groningen;  
1976-’78         Coordinator van de ‘Creatief Pedagogisch Didactische Bijscholing’ Academie Minerva, Groningen;
1977-‘93        Docent modeltekenen/anatomie Academie Minerva.
1978               Oprichter/bestuurder stichting Woon- en Werkruimten Kunstenaars in Groningen;

In 1970 – ’71 woonde ik Turkije,. In diezelfde tijd reed ik via Teheran en Kabul naar Lahore en terug. Nadien was ik behept met herinneringen aan Turkse baden, Perzische tegelwerken, Afghaanse koffiehuizen en Mogul-tuinen.

Manuscripts

Ik zocht aansluiting met de Aziatische tradities. De serie ‘Bladspiegels’ bijv. leunde op exotische stijlen, vermengd met Europese technieken. Ook vond ik stijlen uit die wellicht in een bepaalde cultuur hadden kunnen ontstaan. Kortom ik combineerde nu klassieke vaardigheden uit uitheemse culturen met persoonlijke inzichten

Publicaties

Publicaties: Catalogus ‘Bladspiegels’ uitg. Cultuurcentrum d’Oosterpoort, Groningen, diverse artikelen, korte strips; Artotheeknota (leidde tot een amendement op de Rijksbegroting).

Click here to open PDF: Bladspiegels