1960-70

1961-’63/’65-’68     Student vrije schilderkunst, Academie Minerva; te Groningen;
1964-’65                  Begeleider handvaardigheid in Internaat voor moeilijk opvoedbare jongeren, Hollandsche Rading;   
1965                        Leraar technisch schetsen 2e lagere technische school Amsterdam;
1966-’68                  Woordvoerder van de Provobeweging ‘New Left’ in Friesland.
1968-’70                  Leraar tekenen  middelbare school, Leeuwarden;
Reist het hele decennium als lifter door West-Europa, de Balkan en Turkije.

Mei 1968: ik sloot mijn opleiding tot kunstenaar af met een scriptie over ‘de kunst van de 21-e eeuw’.
Het betoog kwam hier op neer dat de ‘moderne kunst’ zich niet eeuwig af kon blijven zetten tegen de voorouderlijke ‘klassieke’ traditie en dat er vroeg of laat naar een synthese gezocht moest worden.
In de serie ‘Openbaringen’ zocht ikzelf die samenhang in de combinatie van klassieke vaardigheden met eigentijdse inzichten.

Publicaties

PPublicaties: underground stripverhaal ‘Spillebuik’ (1968) uitg KreatieF; album met 30 tekeningen ‘Openbaring van Johannes’ (1969) uitg. Holmsterland (het laatste ook voor KRO tv).

Click here to open PDF: the   Revelation of Saint John  

Click here to open PDF: a chapter of  Spillebuik